ΝΑΥΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΝΑΥΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Περιγραφή

Το φύλλο νάυλον θερμοκηπίου χρησιμοποιείται κυρίως στην γεωργία.Είναι ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 3 μέχρι 5 χρόνια.

Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο(ΡΕ).

Το φύλλο νάυλον διατίθεται σε ρολά με πλάτη από 3m-10,6m

3 ΕΤΩΝ   6,5m²/kg  ΣΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
5 ΕΤΩΝ   5,5m²/kg  ΣΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ
ΘΕΡΜΟΛΟΥΞ  5 ΕΤΩΝ   5,5m²/kg  ΣΕ ΛΕΥΚΟ  ΧΡΩΜΑ